05/28 

2020 m. balandžio 17 d.

Gargždai

Pradžia: 1200

Pabaiga: 1400

Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu. Pajininkams buvo perduoti unijoje ir išsiųsta į elektroninius paštus darbotvarkė ir  balsavimo biuleteniai, kuriuos, pasirašę, turėjo grąžinti į unijos pašto dėžutę arba nuskanavus persiųsti į elektroninį paštą. Atsižvelgiant į karantino sąlygas,  susirinkime dalyvavo administracijos vadovas.

Administracijos vadovas – Vidas Budginas

Dalyvauja – 76  nariai  iš 1430.

Darbotvarkė:

 1. Išorės audito ataskaita už 2019 m. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Valdybos astaskaita už 2019 m. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Paskolų komiteto ataskaita už 2019 m. Ataskaitos įvertinimas.
 4. 2019 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
 5. 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 6. Įstatų keitimas.
 7. Kiti klausimai.

SVARSTYTA. Išorės audito ataskaita už 2019 m. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2019 m. audito išvadą. Išvada pridedama.

 1. SVARSTYTA. 2019 m. valdybos veiklos ataskaita. Ataskaitos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2019 m. valdybos veiklos ataskaitą. Ataskaita pridedama.

 1. SVARSTYTA. Paskolų komiteto ataskaita už 2019 m. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2019m. paskolų komiteto veiklos ataskaitą. Ataskaita pridedama.

 1. SVARSTYTA. 2019 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2019m. finansinę atskaitomybę.  Finansinė atskaitomybė pridedama.

 1. SVARSTYTA. 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatą. Sąmata pridedama.

BALSAVIMO REZULTATAI: Visi nariai „už“. „Prieš“  ir „susilaikiusių“ nėra.

 1. SVARSTYTA. Dėl įstatų keitimo.

NUTARTA: Leisti  iš dalies pakeisti KU „Gargždų taupa“ įstatus.

 1. SVARSTYTA. Kiti klausimai. Dėl 2019 m. pelno paskirstymo.

NUTARTA: Dengti 2019 m. gautu pelnu praėjusių metų nuostolį..