Naujienos

Kredito unijos „Gargždų taupa“ pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr.2
2024 m. balandžio 24 d. IŠRAŠAS
Gargždai
Dalyvauja ir jų sprendimai – 76 tikrieji nariai iš 1345 tikrųjų narių.

 1. Vidaus audito vadovo 2023 m. ataskaita. Ataskaita patvirtinta.
 2. Valdybos ataskaita už 2023 m. Ataskaita patvirtinta.
 3. Paskolų komiteto ataskaita už 2023 m. Ataskaita patvirtinta.
 4. 2023 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Finansinė atskaitomybė patvirtinta.
 5. 2024 metų kredito unijos „Gargždų taupa“ pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Sąmata patvirtinta.
 6. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) priėmimas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Pelnas pervestas į rezervą.
 7. Kredito unijos “Gargždų taupa” 2024-2026 m. veiklos plano tvirtinimas. Planas patvirtintas.
 8. Dėl tvaraus pajaus grąžinimo sąlygų. Patvirtintas tvaraus pajaus grąžinimas.
 9. Suteikti įgaliojimus kredito unijos „Gargždų taupa“ valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. Įgaliojimas patvirtintas.
 10. Dėl valdybos nario rinkimo. Išrinktas naujas valdybos narys.
 11. Dėl paskolų komiteto nario rinkimo. Išrinktas naujas paskolų komiteto narys.

  Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Kredito unijos „Gargždų taupa“ nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Kvietinių g.11-6, Gargždai.
  Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – Vidmantas Buivydas. Tel. Nr. (8 46) 451587, el. paštas [email protected]
Atgal