Naujienos

Kredito unijos „Gargždų taupa” pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Kredito unija “Gargždų taupa” narių dėmesiui

Vadovaujantis LR Kreditų unijų įstatymu informuojame, kad 2021-04-26 d. įvyko kredito unijos „Gargždų taupa” pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti sprendimai:

  1. Vidaus audito vadovo (-ės) ataskaita už 2020 m. įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita už 2020 m. įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2020 m. įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus.
  5. Patvirtinta 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.
  6. Išrinkti kredito unijos valdybos nariai ir valdybos pirmininkas.
  7. Išrinkti kredito unijos paskolų komiteto nariai ir pirmininkas.
  8. Nutarimas dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) priėmimas pagal pateiktą projektą.
  9. Kredito unijos “Gargždų taupa” 2021-2023 m. veiklos plano patvirtinimas pagal pateiktą projektą, kai kredito unijos nuosavas kapitlas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas.

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 32 str. 2 ir 3 dalių nuostatomis, informuojame kad nuo 2018-01-01 d. įsigaliojus naujai Kredito unijų įstatymo redakcijai, kurioje yra griežtinamas nuosavo ir pajinio kapitalų santykis, kredito unijos „Gargždų taupa“ nuosavas kapitalas tapo mažesnis už pajinį. Įgyvendindama įstatymo reikalavimus, kredito unija, pereinamuoju laikotarpiu iki 2028 metų, stiprins kapitalo bazę, pritraukdama tvarius pajus bei pelninga veikla.

Atkreipiame dėmesį, kad kredito unija „Gargždų taupa“ yra Lietuvos centrinės kredito unijos narė ir pagal konsoliduotos atskaitomybės reikalavimus vykdo visus teisės aktuose nurodytus normatyvus.

Kredito unijos „Gargždų taupa” valdyba

Atgal