Naujienos

Kredito unijos „Gargždų taupa” pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

KU „Gargždų taupa” narių dėmesiui

Vadovaujantis LR Kreditų unijų įstatymu informuojame, kad 2023-04-19 d. įvyko kredito unijos „Gargždų taupa“ pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti sprendimai:

  1. Vidaus audito vadovo 2022 m. ataskaita.  Įvertinti teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita už 2022 m. Įvertinti teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2022 m. Įvertinti teigiamai.
  4. 2022 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Patvirtinti.
  5. 2023 m. kredito unijos „Gargždų taupa“  pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Patvirtinti.
  6. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) priėmimas. Pelnas paskirstytas pagal pateiktą nutarimo projektą.
  7. Dėl tvaraus pajaus grąžinimo sąlygų. Patvirtinti.
  8. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas. Patvirtinti.
  1. Kiti klausimai

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais galite susipažinti kredito unijos „Gargždų taupa“ patalpose, esančiose adresu: Kvietinių g. 11-6, Gargždai.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie įvykusį pakartotinį visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: administracijos vadovo pavaduotojas Vidas Budginas, 8 46 45 15 87, [email protected]     

Kredito unijos „Gargždų taupa” valdyba                 

Atgal