Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „Gargždų taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas

Kredito unijos „Gargždų taupa“ narių dėmesiui!

Norime pranešti, kad 2023 m. balandžio 14 d. 10 val. įvyks visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks J.Lankučio bibliotekos salėje, adresu: Klaipėdos g. 15, Gargždai. Nesusirinkus kvorumui pakartotinas įvyks 2023 m. balandžio 19 d. 10 val. J.Lankučio bibliotekos salėje adresu: Klaipėdos g. 15, Gargždai.

Norintiems balsuoti išankstinių balsavimo biuleteniu raštu, bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti i-unija arba klientų aptarnavimo vietoje. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, nuskenuotus atsiųsti el.paštu: [email protected].  iki balandžio 13 d. 15 val.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti unijos patalpose adresu: Kvietinių g. 11-6, Gargždai.

Darbotvarkė:

 1. Vidaus audito vadovo 2022 m. ataskaita. Ataskaitos tvirtinimas.
 2. Valdybos ataskaita už 2022 m. Ataskaitos tvirtinimas.
 3. Paskolų komiteto ataskaita už 2022 m. Ataskaitos tvirtinimas.
 4. 2022 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
 5. 2023 metų kredito unijos „Gargždų taupa“ pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 6. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) priėmimas.
 7. Kredito unijos “Gargždų taupa” 2023-2025 m. veiklos plano tvirtinimas. 
 8. Dėl tvaraus pajaus grąžinimo sąlygų.
 9. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
 10. Suteikti įgaliojimai kredito unijos „Gargždų taupa“ valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 11. Kiti klausimai.

VALDYBA

Atgal