Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „Gargždų taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas

Kredito unijos „Gargždų taupa“ narių dėmesiui!

Norime pranešti, kad 2022 m. balandžio 15 d. 10 val. įvyks visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks J.Lankučio bibliotekos salėje, adresu: Klaipėdos g. 15, Gargždai. Nesusirinkus kvorumui pakartotinas įvyks 2022 m. balandžio 20 d. 10 val. J.Lankučio bibliotekos salėje adresu: Klaipėdos g. 15, Gargždai.

Norintiems balsuoti išankstinių balsavimo biuleteniu raštu, bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti i-unija arba klientų aptarnavimo vietoje. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, nuskenuotus atsiųsti el.paštu: [email protected].  iki balandžio 14 d. 15 val.

Balsavimo biuletenį galite rasti čia.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti unijos patalpose adresu: Kvietinių g. 11-6, Gargždai.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito vadovo 2021 m. ataskaita. Ataskaitos tvirtinimas.
  2. Valdybos ataskaita už 2021 m. Ataskaitos tvirtinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2021 m. Ataskaitos tvirtinimas.
  4. 2021 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
  5. 2022 metų kredito unijos „Gargždų taupa“ pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) priėmimas.
  7. Kredito unijos “Gargždų taupa” 2022-2024 m. veiklos plano tvirtinimas.  Veiksmai, kai kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas.
  8. Dėl tvaraus pajaus grąžinimo sąlygų.
  9. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
  10. Kiti klausimai.

VALDYBA

Informacija pasiteiravimui 8 46 45 15 87 e-paštas [email protected]

Atgal