Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „Gargždų taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas

Kredito unijos „Gargždų taupa“ narių dėmesiui!

Norime pranešti, kad 2021 m. balandžio 22 d. 12 val. įvyks visuotinis narių susirinkimas kredito unijos „Gargždų taupa“ patalpose. Nesusirinkus kvorumui pakartotinas įvyks 2021 m. balandžio 26 d. 12 val. KU „Gargždų taupa“ patalpose.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu. Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti i-unija arba klientų aptarnavimo vietose. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, nuskenuotus atsiųsti el.paštu: kugt@lku.lt.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito vadovo 2020 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita už 2020 m. Ataskaitos tvirtinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2020 m. Ataskaitos tvirtinimas.
  4. 2020 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
  5. 2021 metų kredito unijos „Gargždų taupa“ pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Valdybos narių rinkimai. Valdybos pirmininko rinkimai.
  7. Paskolų komiteto narių rinkimai. Paskolų komiteto pirmininko rinkimai.
  8. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) priėmimas.
  9. Kredito unijos “Gargždų taupa” 2021-2023 m. veiklos plano tvirtinimas.  Veiksmai, kai kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas.
  10. Kiti klausimai.

Balsavimo biuletenį galite rasti ČIA.

VALDYBA

Informacija pasiteiravimui 8 46 45 15 87 e-paštas kugt@lku.lt

Atgal